Recht en communicatie

Waarom zijn juridische teksten voor leken vaak niet goed te begrijpen? Waar gaat het mis als juristen communiceren met niet-juristen? Wat betekent dat voor het vertrouwen in de rechtstaat? En hoe kan het beter? Legal Valley praat hierover met juristen, bestuurders, leken en studenten.

Kijk onder andere naar de analyses van  Sanne van Oers (advocaat te Nijmegen) en Bart Jan van Ettekoven (voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).