Legal Valley vormt het juridische knooppunt met als hoofddoelen het kennisdelen, het behoud en uitwisselen van talent en het profileren van de juridische sector binnen de regio door met elkaar te verbinden en elkaar te ontmoeten.

Volgens de statuten heeft de Stichting Legal Valley “ten doel het positioneren en profileren van de juridische branche in Gelderland, zowel regionaal, nationaal als internationaal, alsmede het bevorderen van de onderlinge verbinding binnen de juridische branche in Gelderland”.

Toen Legal Valley in 2014 werd opgericht was dat een voortvloeisel van een gezamenlijke lobby om het gerechtshof in Arnhem (en in Leeuwarden) te behouden. De ervaring uit die begintijd leert dat kennisuitwisseling en samenwerking onder vakgenoten met diverse achtergronden een bredere en blijvende betekenis kan hebben. Daarbij blijkt de verbinding tussen theorie en praktijk waardevol, die vorm krijgt met de daadwerkelijke ontmoeting van de vorm krijgt met de daadwerkelijke ontmoeting van juristen uit rechtspraak, advocatuur, bestuur, bedrijfsleven, en onderzoek en onderwijs.

Het is tijd voor herijking opdat we weten waar Legal Valley acht jaar na haar oprichting voor staat. Met het oog op de toekomst van Legal Valley willen we voortbouwen op wat ons inspireerde, met als nieuwe gemeenschappelijke uitdaging de krappe arbeidsmarkt. Legal Valley streeft profilering, ontmoeting en verbinding na, opdat de juridische talenten en professionals behouden blijven voor de regio en we de kennis actief blijven delen.

Profilering

om de juridische branche in de regio te versterken, voornamelijk vanwege de krappe arbeidsmarkt, met daarbij bijzondere aandacht voor jonge afgestudeerden van de Radboud Universiteit en de HAN University of Applied Sciences. Daartoe wordt Legal Valley doorontwikkeld tot een volwaardig juridisch knooppunt voor talenten en professionals. Een Legal Hub zal daar een onderdeel van vormen. Met het oog op de betrekkelijke onbekendheid binnen en buiten de regio wordt de digitale aanwezigheid en de externe communicatie van Legal Valley vergroot.

Kennisdeling

om de juridische branche in de regio te versterken, voornamelijk vanwege de krappe arbeidsmarkt, met daarbij bijzondere aandacht voor jonge afgestudeerden van de Radboud Universiteit en de HAN University of Applied Sciences. Daartoe wordt Legal Valley doorontwikkeld tot een volwaardig juridisch knooppunt voor talenten en professionals. Een Legal Hub zal daar een onderdeel van vormen. Met het oog op de betrekkelijke onbekendheid binnen en buiten de regio wordt de digitale aanwezigheid en de externe communicatie van Legal Valley vergroot.

Uitwisseling

om de juridische branche in de regio te versterken, voornamelijk vanwege de krappe arbeidsmarkt, met daarbij bijzondere aandacht voor jonge afgestudeerden van de Radboud Universiteit en de HAN University of Applied Sciences. Daartoe wordt Legal Valley doorontwikkeld tot een volwaardig juridisch knooppunt voor talenten en professionals. Een Legal Hub zal daar een onderdeel van vormen. Met het oog op de betrekkelijke onbekendheid binnen en buiten de regio wordt de digitale aanwezigheid en de externe communicatie van Legal Valley vergroot.

Het bestuur

De Stichting Legal Valley wordt aangestuurd door een bestuur dat activiteiten van de stichting coördineert.

Ybo Buruma

Raadsheer bij de Hoge Raad

Bart van Meer

Advocaat Overheid & Vastgoed bij Dirkzwager

Margreet Blaisse

Bestuurder Studiecentrum Rechtspleging

Jan van Dellen

Algemeen directeur The Economic Board

Maaike Bomers

Deken Orde van Advocaten Gelderland

Jeroen Zweers

Founder of NOUN #TheLegalInnovationAgency

Bas Kerssies

Secretaris van de werkgroep

George Meurders

Organisator Kenniscafé's