De klimaatzaak Royal Dutch Shell tegen Milieudefensie

Op 26 mei 2021 beval de rechtbank Den Haag op vordering van Milieudefensie dat Shell zijn uitstoot van broeikasgassen sneller moet terugdringen. De uitspraak is omschreven als ‘verrassend’ en ‘moedig’, maar anderen hielden er ‘een nare bijsmaak’ aan over. In een digitaal kenniscafé spraken Roel Schutgens, Branda Katan en Gerrit van de Veen over de civielrechtelijke, ondernemingsrechtelijke en milieurechtelijke betekenis van deze uitspraak.  Roel Schutgens is hoogleraar Algemene rechtswetenschap aan de Radboud Universiteit. Hij publiceert onder meer over overheidsaansprakelijkheid en algemeen-staatsrechtelijke vraagstukken.

Branda Katan is advocaat bij Stibbe en fellow aan de Radboud Universiteit. Als advocaat specialiseert zij zich in civielrechtelijke geschilbeslechting. Haar werkterrein omvat onder meer groepsacties en toerekeningskwesties binnen groepen van rechtspersonen.

 

Gerrit van der Veen is advocaat en partner bij AKD en hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is gespecialiseerd in het bestuursrecht en omgevingsrecht.