Meer dan 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Voldoet de overheid nog wel aan haar grondwettelijke zorgplicht?

pointmarker icon

Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Professor Molkenboerstraat 3.

pointmarker icon

15:30:00

pointmarker icon

2 uur, 30 minuten

Aanmelden is niet mogelijk

Inmiddels zijn het er 830.000 en volgend jaar naar verwachting zelfs meer dan 1 miljoen mensen in Nederland die in armoede leven. En dat terwijl de Grondwet (art. 20 lid 1 en 3) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten de overheid verplichten om te voorzien in de bestaanszekerheid van burgers en bijstand te verstrekken aan personen die niet in hun kosten van bestaan kunnen voorzien.

Zakt de overheid inmiddels door de ondergrens van deze inspanningsplichten heen? Hebben we langzamerhand te maken met een “Kelderluik-situatie” waarbij sprake is van onrechtmatig handelen door de overheid? Stevent de overheid af op een tweede “Urgenda-arrest” als ze voor de rechter gedaagd wordt. En ontkomt de rechter er dan niet aan om de overheid -opnieuw- stevig op de vingers te tikken?

Over die vragen gaat het volgende Legal Valley Kenniscafé van donderdag 28 september in Nijmegen.

In dit kenniscafé kijken we ook naar de uitvoering van het huidige armoedebeleid door rijk en gemeenten. Hoe gelijk worden burgers op dit moment behandeld in gelijke gevallen? Klopt het dat de ene burger er in de praktijk veel bekaaider van afkomt dan de andere? En wat zegt dat over onze rechtstaat?

We praten over al deze vragen met een aantal bijzondere gasten. Wie? Dat maken we binnenkort bekend.

Het kenniscafé van 28 september vindt plaats van 16.00 tot 17.00 uur in het gebouw van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Professor Molkenboerstraat 3 te Nijmegen. Inloop is vanaf 15.30 uur. Het gebouw is op loopafstand van station Heyendaal en parkeren kan gratis in de wijk. Na afloop is er een netwerkborrel.

Deelname is gratis.

Aanmelden is niet mogelijk Terug naar alle events