Sociale advocatuur Gelderland

Sociaal advocaten helpen rechtszoekenden die dat zelf niet kunnen betalen. De overheid verstrekt de rechtszoekende een toevoeging. Deze rechtszoekende moeten kunnen rekenen op noodzakelijke rechtsbijstand en ondersteuning. Zij hebben behoefte aan goede advocaten die niet alleen de competentie hebben om de juiste juridische oplossing te vinden voor juridische problemen, maar die, waar nodig, ook kunnen samenwerken met andere professionals zoals maatschappelijk werkers, jeugdhulpverleners, huisartsen, etcetera. De sociaal advocaat procedeert indien nodig. De rechtsgebieden waarin een sociaal advocaat opereert zijn zeer divers. Dit kan strafrecht zijn, maar ook personen- en familierecht of sociaal zekerheidsrecht. Een deel van de sociaal advocaten procedeert tegen de overheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld in het strafrecht maar ook als namens de overheid een procedure wordt gestart om een minderjarige uit huis te plaatsen.