Radboud Universiteit

Goede rechtspraak draait om meer dan alleen juridische kennis. Juridische onderzoekers van de Radboud Universiteit werken samen met de rechtspraktijk, en staan met één been in de samenleving. Wie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een bachelor of masteropleiding met succes heeft doorlopen, is niet alleen een vakbekwaam jurist die beschikt over een diepgaande kennis van het positieve recht, maar ook een breed gevormd academicus.
Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Grotiusgebouw Faculteit der Rechtsgeleerdheid