Secretaris examencommissie (0,8 fte)

De examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is belast met het toezicht op de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en op de organisatie en coördinatie van tentamens en examens. Zo behandelt de examencommissie individuele verzoeken van studenten betreffende de toelating tot de opleiding (al dan niet met een buitenlands diploma), extra
voorzieningen, verzoeken rondom vrijstellingen, de goed- of afkeuring van individuele
studieprogramma’s en verzoeken tot uitzonderingen op facultaire regelingen. Daarnaast
ontwikkelt de examencommissie beleid inzake de kwaliteit van de toetsing van tentamens en schriftelijke stukken (essays, scripties) en borgt zij deze.


Ga naar de vacaturepagina

Gepubliceerd door

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega’s, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.