Promovendus ‘Alternatieve geschilbeslechting bij insolventie’ (1,0 fte)

Als promovendus verricht u (internationaal georiënteerd) promotieonderzoek naar vormen van alternatieve geschilbeslechting, zoals mediation, in het verband van
insolventieprocedures. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een onderzoeksproject met in totaal vier promovendi.

De werkzaamheden bestaan volledig uit het verrichten van onderzoek (100%). Een
beperkte onderwijstaak op het onderzoeksterrein kan onderdeel uitmaken van de
werkzaamheden. Een grotere onderwijstaak is bespreekbaar. Verder behoort een
onderzoeksverblijf in het buitenland tot de mogelijkheden.


Ga naar de vacaturepagina

Gepubliceerd door

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega’s, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.