Docent Internationaal en Europees recht (1,0 fte)

Als docent geeft u onderwijs op het terrein van het recht van de Europese Unie in de
bacheloropleidingen en masterprogramma’s waarvoor de vaksectie Internationaal en
Europees recht (IER) verantwoordelijk is.
Verder begeleidt u studenten bij hun bachelor- en masterscripties, en treedt u op als
coördinator van oefenrechtbanken. Daarnaast is het de bedoeling dat u een proefschrift gaat schrijven over een onderwerp binnen het materiële of institutionele Europese recht, dan wel het internationaal economisch recht. Het onderwerp hiervan sluit bij voorkeur aan bij de speerpunten van het facultaire onderzoekcentrum Staat en Recht (SteR) en de
ambities geformuleerd in het sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het programma ‘conflictoplossende instituties’.


Ga naar de vacaturepagina

Gepubliceerd door

Radboud Universiteit

Radboud Universiteit

Aan de Radboud Universiteit doen we onderzoek en geven we onderwijs over de volle breedte van het academisch spectrum. Dit doen we op een groene, moderne campus met state-of-the-art voorzieningen. De Radboud Universiteit kent een open en persoonlijke sfeer. Dat stimuleert kennisdeling tussen collega’s, voorbij de grenzen van vakgebieden. Het prikkelt om verder te kijken, meer te zien. Zo draagt de Radboud Universiteit bij aan nieuwe perspectieven. Binnen de wetenschap en binnen de samenleving. Hiermee is de Radboud Universiteit succesvol en van internationale betekenis.