Parallelsessie 2: ‘Openbaar’ bestuur en databescherming

De overheid beschikt over heel veel gegevens over ons om het algemeen belang te kunnen behartigen. Onze veiligheid bijvoorbeeld of om armoedebeleid te kunnen voeren. Maar wat doet zij met die data en wat mag zij hiermee? Door informatie uit verschillende bronnen te koppelen ontstaat een completer beeld dan we wellicht willen en kijkt de overheid mee achter de voordeur. Maar als dat de wereld nou veiliger maakt of het beleid effectiever? Grote vraag is of al deze data wel veilig zijn bij bijvoorbeeld gemeenten nu daar steeds meer taken worden neergelegd. In deze deelsessie staan twee hoofdvragen centraal: 1) kan de overheid wel uit de voeten met de bestaande regels omtrent openbaarheid aan de ene kant en de bescherming van persoonsgegevens aan de andere en 2) zijn er voldoende waarborgen voor burgers om data vertrouwelijk te houden?

Lector Privatisering Han Warmelink van de HAN discussieert hierover met een panel waarin expertise op het terrein van bestuur, recht, ethiek en databescherming is samengebracht.

Gespreksleider:
Han Warmelink, lector privatisering HAN

Panelleden:

  • Marcel Becker, ethicus Radboud Universiteit
  • Hubert Bruls, burgemeester Nijmegen
  • Bart Jacobs, hoogleraar Radboud Universiteit
  • Mark Jansen, advocaat privacy Dirkzwager

Stellingen:

  1. De regels omtrent databescherming in de WBP zijn te algemeen en differentiëren te weinig tussen de overheid en andere gebruikers.
  2. De decentralisatie van overheidstaken in het sociaal domein leidt tot een ongecontroleerde versnippering en verspreiding van persoonsgegevens.
  3. Het uitrusten van de politie met bodycams brengt de door George Orwell geschetste Big Brother te dichtbij.