OnTour – Gemeente Nijmegen

Gemeente Nijmegen

Over de juridische afdeling van de gemeente Nijmegen
De afdeling Juridische Zaken van de gemeente Nijmegen staat voor de rechtmatigheid van het handelen van de gemeente, goed bestuur en (procedurele) zorgvuldigheid. Dit vanuit het perspectief van de stad en onze interne klant en denken in mogelijkheden.

De afdeling juridische zaken bestaat uit 3 teams:

  • Juridisch Advies & Control; voor de adviseurs die in dit team werkzaam zijn, is de centrale vraag: hoe kunnen we beleidsontwikkelingen of projecten mogelijk maken op een juridisch juiste manier?
  • Het team Rechtsbescherming is verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaar-/(hoger)beroepschriften, voorlopige voorzieningen en klachten. In 2017 handelde het team 1435 bezwaarschriften en 272 klachten af. Bij ieder bezwaarschrift wordt gekeken of een informele afhandeling mogelijk is. Als gevolg van deze informele afhandeling werden 537 bezwaren dan ook weer ingetrokken in 2017. Ook bij klachten wordt gestreefd naar een minnelijke oplossing zonder dat een formele uitspraak nodig is. Dat lukte in 2017 in 94% van de gevallen.
  • De sociale raadslieden; inwoners uit Nijmegen met een laag inkomen kunnen bij de Sociaal Raadslieden terecht met vragen over allerlei wetten en regelingen. De Sociaal Raadslieden zijn juristen en helpen inwoners met vragen over o.a. bijstand, belastingen en toeslagen.

Wij vinden professionaliteit, plezier in het werk, inzet, samenwerking en collegialiteit heel belangrijk.
Werken als jurist bij de gemeente Nijmegen is dus heel veelzijdig en interessant. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan eens een kijkje nemen!

www.nijmegen.nl

Data voor de Legal Valley Tour 2019
In overleg na inschrijving

Inschrijven
Klik hier voor het inschrijfformulier