Persbericht Legal Valley Congres 2018

Empathie en conflictoplossing kenmerken de jurist van de toekomst

Is de juridische sector innovatief genoeg om maatschappelijk relevant te blijven? Worden E-courts de Uber van de rechtspraak en moet een advocaat nog wel rechten studeren? Deze vragen stonden 24 april 2018 centraal tijdens het Legal Valley congres. Een minister, hoogleraren, rechters, advocaten, officieren, juristen en studenten bogen zich daar over de vraag hoe de jurist van de toekomst eruitziet.

Legal Valley sluit aan op het sterke innovatieve karakter van de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen dat met de health, food en energy valley vraagt om juridische begeleiding op hoog niveau. Legal Valley verenigt professionals uit alle lagen van het juridische speelveld: van provincie tot gemeenten en van universiteit tot ondernemers. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zo opende Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland het tweede congres van Legal Valley in het Musis te Arnhem. Hij stelde de zaal met ruim 400 aanwezigen de vraag of de T-shaped lawyer, die brede kennis combineert met diepgaand juridisch specialisme, voldoende vaardigheden heeft om de digitalisering het hoofd te bieden.

Groeiende kloof

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) uitte zijn bezorgdheid over de groeiende kloof tussen de snelle maatschappij en de conservatieve juridische sector. Hij vergeleek de jurist van nu met een Nokia-telefoon: door en door betrouwbaar en niet kapot te krijgen, maar al snel ingehaald door de smartphone. “Zoals Nokia te veel was gericht op bellen, heeft onze rechtspraak een te scherpe focus op het rechterlijke vonnis. Dat vonnis lost echter het onderliggende probleem niet op. Als het vermogen om geschillen op te lossen afneemt, neemt de maatschappelijke relevantie van de rechtspraak af. Dat is alarmerend want het tast het fundament van de rechtsstaat aan.” De kloof zal overbrugd worden, zegt Dekker, de vraag is alleen door wie. ”Worden E-courts de Uber van de juridische sector of zijn we in staat om te innoveren? Dat vraagt om dejuridisering, doelgerichte conflictoplossingen om escalatie te voorkomen en kortere, simpelere procedures. Hoe groter het aanpassingsvermogen, hoe kleiner de kans dat de jurist Nokia achterna gaat. Het kabinet zal vernieuwing aanjagen, sturen en reguleren waar nodig.” Hoewel de digitalisering van de rechtspraak nu door de minister on hold is gezet, gaf hij aan dat dat slechts een korte pauze is ‘tot alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Preventieve rechtspraak

Minister Dekker en ook de andere sprekers zoals Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de rechtbank Oost-Brabant, Alexandre Jansen, innovator bij Change Workx en Steven Bartels, hoogleraar aan de Radboud Universiteit gaven aan dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. Robotadvocaten kunnen bewijsstukken 2.000 maal sneller doorzoeken en softwareprogramma’s kunnen met bijna 80% zekerheid de uitkomsten van rechtszaken voorspellen. De sector heeft andere opleidingen nodig en een andere mindset. Wiertz-Wezenbeek onderzocht in de VS de rechtspraak voor de toekomst en concludeert: “De meerwaarde van de jurist van de toekomst ligt in empathie en preventieve rechtspraak. Software kent geen gevoelens. We moeten ons richten op duurzame oplossingen van problemen en het bieden van perspectief en hoop. Het is nog niet te laat om de nieuwe kaders te bepalen, dus beweeg met de buitenwereld mee en get out of your chair.” Steven Bartels merkte op dat wanneer tijdens de rechtenopleiding meer aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld techniek, dit ten koste gaat van andere onderwerpen.

De middag werd afgesloten met een interactieve sessie. De zaal poneerde stellingen als ‘een advocaat studeert straks geen rechten meer’ of ‘een rechter moet na zijn 50ste zijn functie neerleggen’, waarop de sprekers konden reageren. Tot slot nodigde Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, de aanwezigen en met name de studenten uit om actief te blijven meedenken met Legal Valley zodat ook dit initiatief in de toekomst relevant blijft. De volgende bijeenkomst van Legal Valley vindt plaats op 28 juni en heeft als onderwerp “Handhaving van integriteit”.