Legal Valley – Een unieke nieuwe samenwerking binnen de juridische markt

Legal Valley; zo heet de onlangs opgerichte stichting die de juridische branche in Gelderland wil gaan profileren. Zowel regionaal, nationaal als internationaal. Bestuursleden Fred Hammerstein en Bart van Meer, “Met dit initiatief lopen we voorop in Nederland.” Legal Valley is voortgekomen uit een gezamenlijke lobby om het Gerechtshof in Arnhem (en Leeuwarden) te behouden.

Lees het hele artikel in LegalBusinessWorld hier (vanaf pagina 26)

Regio bundelt krachten

Gelderlander Arnhem/Nijmegen 14-12-2016

Een Openbaar Ministerie met 400 medewerkers. Een rechtbank met 750 en een gerechtshof met 225 arbeidsplaatsen. 400 advocatenkantoren met in totaal 1.200 advocaten. 3.000 studenten die aan de Radboud Universiteit rechten sturen. Een Hogeschool Arnhem Nijmegen met 1.300 rechtenstudenten.

Arnhem en Nijmegen vormen een belangrijke juridische regio, maar laten dat nog veel te weinig zien, zegt Marcel Hielkema. Hij is voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW en directielid van Dirkzwager advocaten en notarissen.

Om de juridische kracht van de Gelderse regio zichtbaar te maken gaan op initiatief van de provincie Gelderland, de rechtbanken, de Radboud Universiteit, advocatenkantoren en het regionale bedrijfsleven intensief samenwerken. Zutphen van oudsher een rechtenstad sluit zich bij deze juridische krachtenbundeling aan.

Speciaal voor dit doel wordt vandaag de stichting Legal Valley opgericht, waarin genoemde juridische partijen gaan samenwerken.

Eenmaal gebundeld kan de juridische denkkracht volgens Hielkema worden ingezet om de economische groei van de regio te stimuleren. „Onze regio telt veel expertise op gebied van voeding (Wageningen), gezondheidszorg (Nijmegen) en energie (Arnhem)”, aldus Hielkema. Het bedrijfsleven _ groot en klein _ kan niet zonder goede juristen, betoogt hij. „Niet voor niets telt de regio gespecialiseerde advocatenkantoren, bijvoorbeeld in gezondheids- en voedingsrecht. Bedrijven die zich in een land of regio willen vestigen kijken altijd naar de aanwezige juridische infrastructuur. Natuurlijk is Amsterdam toonaangevend. De grote advocatenkantoren op de Zuidas richten zich echter vooral op grote overnames en financiering. Den Haag heeft de Hoge Raad en het Internationaal Strafhof. Maar daarna…juist. Dan komen wij.”

Legal Valley komt voort uit de succesvolle politieke lobby in Den Haag om het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden te behouden. Het Hof dreigde in 2015 van Arnhem naar Zwolle te verkassen. Onder aanvoering van de Gelderse commissaris Cornielje staken regionale kopstukken uit de juridische wereld, de politiek en het bestuur de hoofden bij elkaar. „We vonden het eigenlijk raar dat we bij het dreigende vertrek van het gerechtshof elkaar opeens zo nauw spraken.”

Legal Valley gaat elk jaar een groot congres Maatschappij en Recht houden. De eerste in maart 2017 gaat over het thema privacy. Ieder kwartaal wordt er voor juristen in de regio een bijeenkomst gehouden over een actueel juridisch-maatschappelijk thema.

De stichting bekijkt de mogelijkheid om een gezamenlijk stageprogramma voor rechtenstudenten te ontwikkelen. Tot nu toe bieden OM, rechtbank en advocatenkantoren stages afzonderlijk aan. „In de medische wereld is een gecombineerde stage heel gebruikelijk”, zegt Hielkema.

Voorzitter van de stichting is Fred Hammerstein, voormalig lid van de Hoge Raad en oud president van het Arnhemse gerechtshof Arnhem. „Als je kennis uitwisselt in een bepaald verband zoals Legal Valley, gaat je gehele kwaliteitsniveau omhoog. Zowel van de rechtspraak, de advocatuur als van de bedrijfsjuristen”, stelt Hammerstein.

In het bestuur van Legal Valley zitten hoogleraar Bas Kortmann (oud rector magnificus van de Radboud), senator en voormalig Nijmeegs burgemeester Thom de Graaf, de Gelderse deken Vincent van Waterschoot en Bart van Meer (VNO-NCW).

De Raad van Advies wordt onder meer gevormd door commissaris Cornielje, de burgemeesters van Arnhem, Nijmegen en Zutphen, hoofdofficier John Lucas, Fred van der Winkel als president van het Gerechtshof en rechtbankpresident Margreet Blaisse.

Netwerkorganisaties helpen ondernemers met doeltreffend en snel schakelen

Waar moet een goed ondernemersklimaat in de regio Arnhem Nijmegen aan voldoen? Voor economische groei richt de regio zich nadrukkelijk op de thema’s Energy, Health en Food plus de cross-overs daar tussen. Dat ondernemers, onderwijs en kennisinstellingen en overheden doeltreffend en snel kunnen schakelen is noodzakelijk. Netwerkorganisaties als Kiemt, Health Valley, Food Valley en de nieuwkomers The Economic Board en Legal Valley spelen daarbij een belangrijke rol.

Lees het hele artikel in OKA magazine (jaargang 1, nr. 5) hier.