Data Privacy & Cybersecurity in the Netherlands

RESEARCH INTO PRIVACY AND CYBERSECURITY

“I would be happy to share ideas with you on how to innovate in a privacy-friendly way.” This invitation was made by Aleid Wolfsen, Chairman of the Dutch Data Protection Authority (DPA), during the start of the first Society & Law Conference of the Legal Valley Foundation earlier this year. The theme of this Conference was Privacy: Gain or Pain?

Lees hier het gehele artikel over het Legal Valley – Maatschappij & Recht congres van 7 maart j.l. op Papendal in het Internationale magazine van USLAW

Legal Valley lanceert uniek gezamenlijk juridisch vacatureplatform

Nederland heeft er per 4 september 2017 een belangrijk juridisch vacatureplatform bij. Legal Valley lanceert op die datum een unieke gezamenlijke vacaturesite waar alle deelnemende partners van Legal Valley (Gelderse advocaten- en notarissenkantoren, Openbaar Ministerie, rechtbank, gerechtshof, provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven) hun openstaande vacatures kunnen publiceren. Hiermee biedt het platform werkzoekenden één compleet centraal overzicht van beschikbare functies in de juridische sector in Gelderland.

Naast het jaarlijkse congres ‘Maatschappij & Recht’ en de Juridische kenniscafés die vier keer per jaar worden georganiseerd is de samenwerking in deze vacaturesite een sterke volgende stap van Legal Valley in de positionering van Gelderland als belangrijke speler in het landelijke juridische landschap.

Fred Hammerstein, voorzitter bestuur stichting Legal Valley “Dit gezamenlijke vacatureoverzicht van juridische posities in de Legal Valley past heel goed binnen onze unieke samenwerking en laat direct zien welke carrière mogelijkheden er in de regio zijn voor juristen.”

Marcel Hielkema, voorzitter VNO NCW Gelderland en vice-voorzitter Economic Board Arnhem/Nijmegen; “een goede juridische infrastructuur is van groot belang voor economische ontwikkelingen in de regio. Daar horen de beste mensen bij en een gezamenlijke arbeidsmarktbenadering helpt hierbij.”

Het juridische vacatureplatform is te bereiken via https://legalvalleynederland.nl/vacatures/

Radboud Honours Academy Nijmegen presenteert rapport aan Aleid Wolfsen

Op 20 juni jl. heeft de Radboud Honours Academy Nijmegen het rapport ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel: cybersecurity van persoonsgegevens in de zorg’ aangeboden aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek van de denktank ‘Privacy en cybersecurity’ van het interdisciplinaire Honoursprogramma van de Radboud Universiteit. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de bescherming van persoonsgegevens in de zorg afhankelijk is van cybersecurity in de keten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Legal Valley Nederland, welke hiertoe het startsein gaf op haar jaarlijkse congres Maatschappij & Recht, op 16 maart jl. De belangrijkste aanbevelingen van dit rapport zijn, dat beveiligde communicatiesystemen gebruiksvriendelijker dienen te worden gemaakt door de ICT-bedrijven, om zo het gebruik hiervan te stimuleren onder medewerkers van zorginstellingen. Verder is het van belang dat zorginstellingen bij hun medewerkers meer bewustzijn creëren over externe beveiligingsrisico’s, aangezien beveiligingsincidenten regelmatig door fouten zijn veroorzaakt. Tot slot is het relevant om een blik te werpen op de Nederlandse wetgeving. De huidige wetgeving bevat open normen die zorgen voor onduidelijkheid. Daarom dienen richtlijnen duidelijker te worden om zodoende een beter niveau van veiligheid te kunnen bewerkstelligen. Dit zou de taak moeten zijn van de AP en vertegenwoordigers van de zorgbranche.

Aleid Wolfsen dankt de Radboud Honours studenten en Legal Valley voor het onderzoek omdat “het bijdraagt aan de bewustwording van de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens, mede met het oog op nieuwe EU wetgeving”.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapport en zijn openbaar beschikbaar via: http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4171

 

 

 

 

Juridisch kenniscafé ‘Scheiding der Machten’

Op 8 juni vond het eerste Juridisch Kenniscafé van Legal Valley plaats op de HAN in Nijmegen.

Het thema was ‘Scheiding der Machten’. Wat is de positie van de rechter in een democratische rechtsstaat? Voor een zaal met ruim 120 juristen vanuit de rechterlijke macht, advocatenkantoren, openbaar bestuur en rechtenstudenten gaf Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, een inleiding over het onderwerp. Hij sprak over de verhouding tussen rechters en andere staatsmachten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de invloed van de politiek. Feteris gaf daarbij aan dat ‘onafhankelijk’ niet betekent dat de machten geen contact met elkaar hebben; aan de professionele onafhankelijkheid van rechters wordt juist inhoud gegeven door te weten wat er bij de ander speelt. Wat de politiek betreft was Feteris duidelijk: “Wanneer er vanuit de politiek teveel kritiek is op rechterlijke beslissingen degradeert dit het oordeel van de rechter tot ’ook maar een mening’.”
Thom de Graaf, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer benadrukte vervolgens het evenwicht tussen democratie en rechtsstaat; het een kan niet zonder het ander. Het populisme ondermijnt enkele essentiële voorwaarden van de rechtsstaat. Door rechters te verwijten dat zij politiek gekleurd zijn trek je hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid in twijfel. Dit moet worden verdedigd. “De rechtsstaat kan, mag en moet worden beschermd. En als het even kan versterkt.”
Tenslotte sprak Han Warmelink, Lector Juridische Consequenties Privatisering Overheidstaken van de HAN, een coreferaat uit. Voor hem was de kernvraag: “Staan de verhoudingen binnen de rechtsstaat onder druk?” Hij legde daarbij de nadruk op de positie van de andere machten dan de rechterlijke en waarschuwde voor het doordrukken van besluiten op grond van een hele kleine meerderheid. Een rigide democratie kan op gespannen voet komen te staan met de rechtsstaat, waarbij de ontwikkelingen in de VS en Turkije als voorbeeld werden genomen. Ook wees hij op de vrijheid die rechters nemen bij de interpretatie van open normen, met name in verdragen. Een te ruime interpretatie kan er gemakkelijk toe leiden, dat de rechter als pseudo-wetgever gaat opereren en zodoende de andere machten voor het blok zet.

Onder leiding van Oscar van der Roest, hoofddocent HBO-Rechten, vond er een debat plaats met de zaal waarna Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, afsloot. Hij benadrukte dat het zaak is ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de rechtsstaat blijft bestaan, en dat de professionele identiteit en onafhankelijkheid bewaard blijft. Het is van belang om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, elkaar te zien. Mede dankzij Legal Valley vinden dit soort professionele ontmoetingen plaats.

Het juridisch kenniscafé van Legal Valley vindt eens per kwartaal plaats en is vrij toegankelijk voor alle juristen uit Gelderland. Hierbij komen actuele juridische thema’s aan bod. De volgende editie is op dinsdag 19 september bij de Rechtbank, en heeft als thema ‘De verwarde mens’. Inschrijven hiervoor kan al via https://legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe.

Naleving nieuwe privacyregels: nuchter denken voldoet

De nieuwe Europese verordening op de privacy leidt echt niet tot allerlei cowboy-toestanden. Ja, de rechten van de burger worden aanmerkelijk versterkt, maar ook voor de privacyregelgeving geldt dat iedereen die een beetje logisch nadenkt best weet wat wel of niet kan.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, probeerde dinsdagmiddag 7 maart, aan het eind van een congres in congrescentrum Papendal bij Arnhem, door dit statement de zaal een beetje gerust te stellen. Hij kreeg de lachers op z’n hand toen hij een vergelijking trok met de studie rechten: “Was het niet zo dat toen bij een tentamen, als we weer eens niet geleerd hadden, toch een voldoende kregen als we gewoon opschreven wat ins ons opkwam na een beetje rustig nadenken? Zo is het ook bij privacywetgeving. Het gaat met name over de bestrijding van de uitwassen. Organisaties en bedrijven die zich fatsoenlijk gedragen hebben echt niets te vrezen.”

Lees het hele artikel van Mr. Magazine hier