MEER KENNIS OVER LEGAL TECH?

Het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit, organiseert de volgende
bijeenkomsten over dit actuele onderwerp:

Symposium ‘Aansprakelijkheid in het digitale tijdperk’
Een symposium over de verhouding tussen ‘oud’ privaatrecht en nieuwe technologische ontwikkelingen.

Nieuwe technologische ontwikkelingen roepen nieuwe juridische vragen op. Voldoet ons oude privaatrecht om de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, het hoofd te bieden? Dat is de hoofdvraag die centraal staat tijdens dit interactieve symposium.

Datum en tijd: 2 november 2018, 13.30 – 17.15 uur
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
Prijs en punten: € 250,- | 3 PO-punten NOvA

De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht
Legal tech voor beginners. De impact van de belangrijkste digitale ontwikkelingen op het beroep van de legal counsel en advocaat.

Deze cursus stelt juristen in de commerciële proces- en transactiepraktijk in staat om op gelijke voet met cliënten te praten over digitalisering en technologische ontwikkelingen.

Docent: Mr. C.E.J. Jaspers, advocaat, Amsterdam
Datum en tijd: 13 december 2018, 14.00 – 17.00uur
Locatie: De Nieuwe Poort, Amsterdam
Prijs en punten: € 445,- | 3 PO-punten NOvA

CPO & iCIS opleiding Gegevensbescherming
Weet u voldoende over de achterliggende techniek om goed te kunnen adviseren over gegevensbescherming?

Een nieuwe en unieke opleiding over het gegevensbeschermingsrecht, met een stevige maar begrijpelijke input vanuit de computerwetenschappen.

Hoofddocent: Prof. mr. M. Hildebrandt, hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law, Radboud Universiteit en hoogleraar Interfacing Law and Technology, Vrije Universiteit Brussel
Docenten o.a.: Prof. dr. B.P.F. Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van
programmatuur, Radboud Universiteit
Dr. B. van der Sloot, senior onderzoeker Tilburg Institute for Law, Technology
and Society, Tilburg University, General Editor European Data Protection Law,
Coordinator Amsterdam Platform for Privacy Research, wetenschappelijk
directeur Privacy and Identity Lab
Dr. J.H. Hoepman, universitair hoofddocent Radboud Universiteit en directeur
Privacy & Identity Lab
Mr. dr. M.H. Paapst, vestigingsdirecteur ICTRecht, Groningen

Data: Februari t/m juli 2019. Data zijn nog niet definitief.
Locatie: Wordt nader bekend gemaakt.
Prijs en punten: € 3.700,- | 36 PO-punten NOvA

Meer informatie of inschrijven? www.cpo.nl