Symposium Dag van de Privacy – de AVG in de praktijk

Op 28 januari, Europese Dag van de Privacy, organiseert het CPO een symposium dat voor de juristen die aangesloten zijn bij legal valley relevant is: het symposium Dag van de Privacy – de AVG in de praktijk. Tijdens dit interactieve symposium zullen experts uit de wetenschap, het MKB, de lokale overheid en de zorg uiteenzetten hoe zij in de praktijk met de AVG omgaan. Tegen welke problemen lopen zij aan in de praktijk, en welke kansen biedt de AVG? Het symposium is met name bedoeld voor privacyjuristen, privacy officers en alle andere professionals die met privacy te maken hebben. Het symposium is lokaal ingestoken: onder de sprekers zijn onder meer RU hoogleraar Bart Jacobs (institute for Computing and Information Sciences), Martijn van der Linden van de gemeente Nijmegen, Rob Tijdink (advocaat Daan legal Arnhem) en de functionarissen gegevensbescherming van zowel het CWZ en het Radboudumc.

Meer informatie over het symposium vindt u op onze website.

MEER KENNIS OVER LEGAL TECH?

Het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit, organiseert de volgende
bijeenkomsten over dit actuele onderwerp:

Symposium ‘Aansprakelijkheid in het digitale tijdperk’
Een symposium over de verhouding tussen ‘oud’ privaatrecht en nieuwe technologische ontwikkelingen.

Nieuwe technologische ontwikkelingen roepen nieuwe juridische vragen op. Voldoet ons oude privaatrecht om de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen, het hoofd te bieden? Dat is de hoofdvraag die centraal staat tijdens dit interactieve symposium.

Datum en tijd: 2 november 2018, 13.30 – 17.15 uur
Locatie: Radboud Universiteit, Nijmegen
Prijs en punten: € 250,- | 3 PO-punten NOvA

De invloed van technologische ontwikkelingen op het recht
Legal tech voor beginners. De impact van de belangrijkste digitale ontwikkelingen op het beroep van de legal counsel en advocaat.

Deze cursus stelt juristen in de commerciële proces- en transactiepraktijk in staat om op gelijke voet met cliënten te praten over digitalisering en technologische ontwikkelingen.

Docent: Mr. C.E.J. Jaspers, advocaat, Amsterdam
Datum en tijd: 13 december 2018, 14.00 – 17.00uur
Locatie: De Nieuwe Poort, Amsterdam
Prijs en punten: € 445,- | 3 PO-punten NOvA

CPO & iCIS opleiding Gegevensbescherming
Weet u voldoende over de achterliggende techniek om goed te kunnen adviseren over gegevensbescherming?

Een nieuwe en unieke opleiding over het gegevensbeschermingsrecht, met een stevige maar begrijpelijke input vanuit de computerwetenschappen.

Hoofddocent: Prof. mr. M. Hildebrandt, hoogleraar Smart Environments, Data Protection and the Rule of Law, Radboud Universiteit en hoogleraar Interfacing Law and Technology, Vrije Universiteit Brussel
Docenten o.a.: Prof. dr. B.P.F. Jacobs, hoogleraar Beveiliging en correctheid van
programmatuur, Radboud Universiteit
Dr. B. van der Sloot, senior onderzoeker Tilburg Institute for Law, Technology
and Society, Tilburg University, General Editor European Data Protection Law,
Coordinator Amsterdam Platform for Privacy Research, wetenschappelijk
directeur Privacy and Identity Lab
Dr. J.H. Hoepman, universitair hoofddocent Radboud Universiteit en directeur
Privacy & Identity Lab
Mr. dr. M.H. Paapst, vestigingsdirecteur ICTRecht, Groningen

Data: Februari t/m juli 2019. Data zijn nog niet definitief.
Locatie: Wordt nader bekend gemaakt.
Prijs en punten: € 3.700,- | 36 PO-punten NOvA

Meer informatie of inschrijven? www.cpo.nl

BosnakBender Academy Najaarssymposium 5 november 2018

  • Wat is het belang van een grondige conflictanalyse voor u een beslissing neemt over de vraag hoe het conflict opgelost kan worden?
  • Hoe kunt u deze analyse systematisch aanpakken?
  • Hoe werkt dat in de praktijk?
  • Wat levert het op?

Om dieper met u in te gaan op deze vragen hebben wij mr. drs. Magriet Olthuis en mr. Jaap de Keijzer uitgenodigd voor ons volgende event op 5 november a.s.

Hoe lossen we het op?!
Hoe conflictanalyse leidt tot de beste aanpak om een conflict op te lossen. Verhalen vanuit de theorie en de praktijk.

Programma
15:30 – 15:45 Ontvangst
15:45 – 16:00 Korte inleiding door mr. Nienke Wiersma, partner bij BosnakBender.
16:00 – 17:00 Samenvatting van het college Conflictanalyse dat mr. drs. Margriet Olthuis verzorgt voor de masteropleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Margriet Olthuis is mediator en docent.
17:00 – 18:00 Presentatie over conflictanalyse en keuzes voor de conflicthanteringsmethode vanuit de praktijk bij AkzoNobel door mr. Jaap de Keijzer, general Counsel/lid Executive Committee bij AkzoNobel Specialty Chemicals en voormalig partner advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek.
18:00 – 19:00 Borrel

Voor wie? Voor iedereen die op professionele wijze te maken heeft met conflicten en conflicthantering*
Wanneer? Maandag 5 november 2018
Hoe laat? Van 15.30 tot 18.00 uur, aansluitend borrel
Waar? Rozet, Kortestraat 16 te Arnhem
Kosten? Euro 95,- excl. BTW (114,95 incl. BTW)
Inschrijven, volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’

* PE-punten voor mediators en PO-punten voor advocaten

De BosnakBender Academy is het kennis- en ervaringsplatform waarin we onze relaties die zich op professionele wijze met conflicten en conflicthantering bezig houden de kans willen bieden te leren van onze en elkaars kennis en ervaring. Zie www.bosnakbender.nl voor meer informatie.

Legal Valley: waar staan we nu

Op 24 april jl. organiseerde Legal Valley het 2e congres Maatschappij & Recht. Ruim 400 deelnemers discussieerden samen met de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, innovator Alexandre Janssen, President van de Rechtbank Oost-Nederland Christa Wiertz en oud-decaan van de Radboud Universiteit Steven Bartels over “de jurist van de toekomst”.

In zijn openingswoorden refereerde Commissaris van de Koning Clemens Cornielje aan de behaalde successen binnen de Legal Valley in het afgelopen jaar. Zo was er een eerste congres over het thema “Privacy” en hebben honours-studenten van de Radboud Universiteit in opdracht van Legal Valley een onderzoek gedaan naar privacy en cybersecurity in de zorg. Dit onderzoek is vervolgens ook aan de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, aangeboden. Ook zijn er drie juridische kenniscafés georganiseerd over onderwerpen als “scheiding der machten”, “de verwarde mens” en “de weerbare overheid” en hebben de partners in Legal Valley een vacaturebank geopend op de website van Stichting Legal Valley. Hier staan alle juridische vacatures in Gelderland op vermeld. Bovendien is in het regeerakkoord opgenomen dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ook de komende jaren niet verplaatst wordt.

Tijdens het congres werd ingegaan op de vraag hoe de jurist van de toekomst er uit zien; wat is de invloed van technologie?, welke maatschappelijk sociale ontwikkelingen zijn van invloed?, wat willen millenials zelf?, en hoe zouden we de jurist van de toekomst moeten opleiden? Belangrijke vragen die zeker niet alleen juristen en rechtenstudenten aangaan maar zeker ook de politiek en het bedrijfsleven. Een goede infrastructuur is dan ook van groots belang voor economische groei in een regio en de regio Arnhem-Nijmegen kent een van de grootste juridische sectoren van het land. Ter afsluiting van het congres gaf voorzitter Fred Hammerstein aan dat het van groot belang is om met elkaar in gesprek te blijven over de kennis en vaardigheden die we nodig hebben om effectief aan de maatschappij bij te kunnen dragen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de komende juridische kenniscafés. Op 28 juni a.s. wordt een kenniscafé georganiseerd bij de Radboud Universiteit met als thema “handhaving van integriteit”. Deelname is kosteloos en inschrijven kan hier. Op 11 oktober vindt een kenniscafé plaats in het nieuwe Focus Filmtheater waarbij een voorvertoning plaatsvindt van een film over strafrecht die draait op het InScience filmfestival.

Met de verschillende activiteiten laat de regio zien dat ook de juridische infrastructuur goed op orde is en dat ook hier meer dan goed in wordt samengewerkt!

Dit artikel is eerder gepubliceerd op The Economic Board

De (on)zichtbare rechter

Essaywedstrijd voor studenten
Dit is het onderwerp waar de rechtbank graag jullie mening over hoort.
Onder de toga van de rechter zit een mens van vlees en bloed, met eigen interesses, overtuigingen en idealen. In hoeverre mag en kan een rechter dit laten zien?
Vertel hoe jij hierover denkt door mee te doen aan onze essaywedstrijd.

Voor wie?
Alle studenten zijn welkom om deel te nemen aan de essaywedstrijd, ongeacht de studierichting. Eis is wel dat je staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

Prijs
De winnaar wordt beloond met een geldbedrag van € 750,-. Dit bedrag stelt de Radboud Universiteit Nijmegen ter beschikking. Daarbij maakt hij of zij kans op een publicatie in een vaktijdschrift en op Rechtspraak.nl.

Daarnaast mogen de drie beste deelnemers aangeven wat ze bij de rechtbank Gelderland zouden willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een dag meelopen met de president, op huiszoeking met de rechter-commissaris of een meeloopstage bij een afdeling naar keuze. Vergeet dit niet te vermelden bij de inzending van je essay.

Criteria
Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het essay is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen
  • Het essay is geschreven in de Nederlandse taal
  • Het essay bevat maximaal 2.000 woorden, tel dit dus goed na!

Aanmelden
We vragen je om je aan te melden zodat wij weten dat je essay eraan komt. Stuur je essay uiterlijk op zondag 19 augustus 2018 naar ons op via communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl met vermelding van je contactgegevens, de naam van je onderwijsinstelling, je studierichting en wat je bij de rechtbank Gelderland zou willen doen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de sluitingsdag van de Week van de Rechtspraak, vrijdag 28 september 2018 bij de rechtbank Gelderland in het Paleis van Justitie te Arnhem. De inzenders van de drie beste essays worden hiervoor uitgenodigd.

Vragen?
Neem voor vragen over de essaywedstrijd contact op met communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl.
Kijk voor de actievoorwaarden bij rechtbank Gelderland op Rechtspraak.nl of check Facebook.

Flyer Essaywedstrijd Gelderland 2018

Persbericht Legal Valley Congres 2018

Empathie en conflictoplossing kenmerken de jurist van de toekomst

Is de juridische sector innovatief genoeg om maatschappelijk relevant te blijven? Worden E-courts de Uber van de rechtspraak en moet een advocaat nog wel rechten studeren? Deze vragen stonden 24 april 2018 centraal tijdens het Legal Valley congres. Een minister, hoogleraren, rechters, advocaten, officieren, juristen en studenten bogen zich daar over de vraag hoe de jurist van de toekomst eruitziet.

Legal Valley sluit aan op het sterke innovatieve karakter van de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen dat met de health, food en energy valley vraagt om juridische begeleiding op hoog niveau. Legal Valley verenigt professionals uit alle lagen van het juridische speelveld: van provincie tot gemeenten en van universiteit tot ondernemers. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zo opende Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland het tweede congres van Legal Valley in het Musis te Arnhem. Hij stelde de zaal met ruim 400 aanwezigen de vraag of de T-shaped lawyer, die brede kennis combineert met diepgaand juridisch specialisme, voldoende vaardigheden heeft om de digitalisering het hoofd te bieden.

Groeiende kloof

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) uitte zijn bezorgdheid over de groeiende kloof tussen de snelle maatschappij en de conservatieve juridische sector. Hij vergeleek de jurist van nu met een Nokia-telefoon: door en door betrouwbaar en niet kapot te krijgen, maar al snel ingehaald door de smartphone. “Zoals Nokia te veel was gericht op bellen, heeft onze rechtspraak een te scherpe focus op het rechterlijke vonnis. Dat vonnis lost echter het onderliggende probleem niet op. Als het vermogen om geschillen op te lossen afneemt, neemt de maatschappelijke relevantie van de rechtspraak af. Dat is alarmerend want het tast het fundament van de rechtsstaat aan.” De kloof zal overbrugd worden, zegt Dekker, de vraag is alleen door wie. ”Worden E-courts de Uber van de juridische sector of zijn we in staat om te innoveren? Dat vraagt om dejuridisering, doelgerichte conflictoplossingen om escalatie te voorkomen en kortere, simpelere procedures. Hoe groter het aanpassingsvermogen, hoe kleiner de kans dat de jurist Nokia achterna gaat. Het kabinet zal vernieuwing aanjagen, sturen en reguleren waar nodig.” Hoewel de digitalisering van de rechtspraak nu door de minister on hold is gezet, gaf hij aan dat dat slechts een korte pauze is ‘tot alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Preventieve rechtspraak

Minister Dekker en ook de andere sprekers zoals Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de rechtbank Oost-Brabant, Alexandre Jansen, innovator bij Change Workx en Steven Bartels, hoogleraar aan de Radboud Universiteit gaven aan dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. Robotadvocaten kunnen bewijsstukken 2.000 maal sneller doorzoeken en softwareprogramma’s kunnen met bijna 80% zekerheid de uitkomsten van rechtszaken voorspellen. De sector heeft andere opleidingen nodig en een andere mindset. Wiertz-Wezenbeek onderzocht in de VS de rechtspraak voor de toekomst en concludeert: “De meerwaarde van de jurist van de toekomst ligt in empathie en preventieve rechtspraak. Software kent geen gevoelens. We moeten ons richten op duurzame oplossingen van problemen en het bieden van perspectief en hoop. Het is nog niet te laat om de nieuwe kaders te bepalen, dus beweeg met de buitenwereld mee en get out of your chair.” Steven Bartels merkte op dat wanneer tijdens de rechtenopleiding meer aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld techniek, dit ten koste gaat van andere onderwerpen.

De middag werd afgesloten met een interactieve sessie. De zaal poneerde stellingen als ‘een advocaat studeert straks geen rechten meer’ of ‘een rechter moet na zijn 50ste zijn functie neerleggen’, waarop de sprekers konden reageren. Tot slot nodigde Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, de aanwezigen en met name de studenten uit om actief te blijven meedenken met Legal Valley zodat ook dit initiatief in de toekomst relevant blijft. De volgende bijeenkomst van Legal Valley vindt plaats op 28 juni en heeft als onderwerp “Handhaving van integriteit”.