Pleitgenootschap Rota Carolina zoekt advocatenkantoren die willen bijdragen aan de organisatie van een bijzonder evenement

Zaterdag 26 oktober 2019 organiseert pleitgenootschap Rota Carolina de Nijmeegse Pleitwedstrijd 2019. Gedurende deze dag verzamelen ambitieuze rechtenstudenten uit heel het land zich in Nijmegen om hun beste juridische vaardigheden te laten zien in een pleidooi. In de jury zitten advocaten, rechters en rechtswetenschappers om de beste pleiters te kiezen. Het belooft een dag te worden waarin student en rechtspraktijk samenkomen, om zo een mooie uitwisseling tussen alle deelnemers te laten plaatsvinden.

De dag wordt gestart met een ontvangst met koffie en thee waarbij dagvoorzitter prof. mr. Carla Klaassen alle aanwezigen welkom heet, waarna wordt begonnen met de pleidooien. Na de voorrondes vindt de finale plaats waar de beste pleiters en daarmee winnaars uit naar voren zullen komen. Na het wedstrijddeel zullen wij ons verplaatsen naar het diner om aldaar de dag samen af te sluiten.

Ook u kunt hier bij zijn! Zo kunt u in contact komen met alle ambitieuze studenten die deze dag aanwezig zijn en u voorstellen aan de juristen van de toekomst. Als sponsor krijgt u de mogelijkheid om uw naam te presenteren aan alle deelnemende studenten, juryleden te leveren of zelfs de winnende en daarmee beste studenten een kans te bieden persoonlijk kennis te maken met uw kantoor. Heeft u interesse om als sponsor bij te dragen aan deze wedstrijd, neem dan contact op met de NPW-commissie en wij beantwoorden met plezier uw vragen.
(e-mail: npwrotacarolina@gmail.com;
website: http://rotacarolina.nl/npw/).’

Verslag Legal Valley en Health Valley: kenniscafé ‘big data in de zorg’

Op 17 januari 2019 vond in Nijmegen het kenniscafé ‘Big data in de zorg: de kansen en mogelijkheden’ plaats. Het kenniscafé, op het snijvlak van zorg en recht, was de eerste samenwerking tussen Legal Valley en Health Valley. Studente Patricia Steffens maakte de foto’s en schreef een verslag.

Binnen Legal Valley, een samenwerkingsverband van juridische organisaties in Gelderland, vinden regelmatig kennisbijeenkomsten plaats. Dit kenniscafé werd vanuit Legal Valley georganiseerd door Dirkzwager legal & tax en was de eerste samenwerking met Health Valley.

In de zorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van ‘big data’. Maurik van den Heuvel (Breathomix) vertelde hoe zijn bedrijf een apparaat heeft ontwikkeld voor ademanalyse. Door gebruik te maken van grote hoeveelheden medische data is het apparaat steeds nauwkeuriger in staat om goedkoop, snel én in een vroeg stadium te bepalen of iemand een longaandoening heeft. Ook Bram ten Teuling (Orikami) vertelde over het gebruik van ‘health data’: door doorlopende digitale registratie door MS-patiënten is Orikami steeds beter in staat om het ziekteverloop te voorspellen en zo bijvoorbeeld de keuze voor inzet van medicatie te vereenvoudigen. De boodschap was duidelijk: ‘big data’ kunnen de zorg sneller, goedkoper en efficiënter maken.
Ook vertelden Van den Heuvel en Ten Teuling over de beperkingen: medische ‘big data’ hebben inmiddels ook een grote financiële waarde, waardoor alleen al om die reden niet vrijelijk gebruik kan worden gemaakt van bestaande datasets. Ook is er behoefte aan zo nauwkeurig mogelijke data, terwijl medische data juist weer niet herleidbaar mogen zijn tot één bepaalde persoon.

Over de juridische aspecten van big data in de zorg kwamen Ernst-Jan van de Pas en Luuk Arends (beiden advocaat bij Dirkzwager legal & tax) aan het woord. Zij vertelden over het verschil tussen de eigendom en het gebruik van persoonsgegevens en big data, en over de mogelijkheden en beperkingen die onder meer de Europese Algemene verordening gegevens bescherming meebrengen: wanneer en door wie mogen medische gegevens worden geregistreerd, gebruikt en gedeeld?

Eén van de conclusies was dat niet alles wat uit medisch oogpunt wenselijk is, ook juridisch is toegestaan. Een andere dat zeker nog niet alles is uitgekristalliseerd.
Maar bovenal was het leerzaam om met een juridische achtergrond een kijkje te mogen nemen in de wereld van de zorg en vice versa en te ontdekken dat Legal Valley en Health Valley dichter bij elkaar liggen dan je misschien op het eerste gezicht zou denken.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, waar de bezoekers uit de wereld van de zorg én van de diverse juridische organisaties elkaar troffen. En ook dat is een kracht van Legal Valley en Health Valley.

Patricia Steffens is studente HBO-Rechten aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

BosnakBender Academy Najaarssymposium 5 november 2018

  • Wat is het belang van een grondige conflictanalyse voor u een beslissing neemt over de vraag hoe het conflict opgelost kan worden?
  • Hoe kunt u deze analyse systematisch aanpakken?
  • Hoe werkt dat in de praktijk?
  • Wat levert het op?

Om dieper met u in te gaan op deze vragen hebben wij mr. drs. Magriet Olthuis en mr. Jaap de Keijzer uitgenodigd voor ons volgende event op 5 november a.s.

Hoe lossen we het op?!
Hoe conflictanalyse leidt tot de beste aanpak om een conflict op te lossen. Verhalen vanuit de theorie en de praktijk.

Programma
15:30 – 15:45 Ontvangst
15:45 – 16:00 Korte inleiding door mr. Nienke Wiersma, partner bij BosnakBender.
16:00 – 17:00 Samenvatting van het college Conflictanalyse dat mr. drs. Margriet Olthuis verzorgt voor de masteropleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit. Margriet Olthuis is mediator en docent.
17:00 – 18:00 Presentatie over conflictanalyse en keuzes voor de conflicthanteringsmethode vanuit de praktijk bij AkzoNobel door mr. Jaap de Keijzer, general Counsel/lid Executive Committee bij AkzoNobel Specialty Chemicals en voormalig partner advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek.
18:00 – 19:00 Borrel

Voor wie? Voor iedereen die op professionele wijze te maken heeft met conflicten en conflicthantering*
Wanneer? Maandag 5 november 2018
Hoe laat? Van 15.30 tot 18.00 uur, aansluitend borrel
Waar? Rozet, Kortestraat 16 te Arnhem
Kosten? Euro 95,- excl. BTW (114,95 incl. BTW)
Inschrijven, volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’

* PE-punten voor mediators en PO-punten voor advocaten

De BosnakBender Academy is het kennis- en ervaringsplatform waarin we onze relaties die zich op professionele wijze met conflicten en conflicthantering bezig houden de kans willen bieden te leren van onze en elkaars kennis en ervaring. Zie www.bosnakbender.nl voor meer informatie.

Legal Valley: waar staan we nu

Op 24 april jl. organiseerde Legal Valley het 2e congres Maatschappij & Recht. Ruim 400 deelnemers discussieerden samen met de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, innovator Alexandre Janssen, President van de Rechtbank Oost-Nederland Christa Wiertz en oud-decaan van de Radboud Universiteit Steven Bartels over “de jurist van de toekomst”.

In zijn openingswoorden refereerde Commissaris van de Koning Clemens Cornielje aan de behaalde successen binnen de Legal Valley in het afgelopen jaar. Zo was er een eerste congres over het thema “Privacy” en hebben honours-studenten van de Radboud Universiteit in opdracht van Legal Valley een onderzoek gedaan naar privacy en cybersecurity in de zorg. Dit onderzoek is vervolgens ook aan de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, aangeboden. Ook zijn er drie juridische kenniscafés georganiseerd over onderwerpen als “scheiding der machten”, “de verwarde mens” en “de weerbare overheid” en hebben de partners in Legal Valley een vacaturebank geopend op de website van Stichting Legal Valley. Hier staan alle juridische vacatures in Gelderland op vermeld. Bovendien is in het regeerakkoord opgenomen dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ook de komende jaren niet verplaatst wordt.

Tijdens het congres werd ingegaan op de vraag hoe de jurist van de toekomst er uit zien; wat is de invloed van technologie?, welke maatschappelijk sociale ontwikkelingen zijn van invloed?, wat willen millenials zelf?, en hoe zouden we de jurist van de toekomst moeten opleiden? Belangrijke vragen die zeker niet alleen juristen en rechtenstudenten aangaan maar zeker ook de politiek en het bedrijfsleven. Een goede infrastructuur is dan ook van groots belang voor economische groei in een regio en de regio Arnhem-Nijmegen kent een van de grootste juridische sectoren van het land. Ter afsluiting van het congres gaf voorzitter Fred Hammerstein aan dat het van groot belang is om met elkaar in gesprek te blijven over de kennis en vaardigheden die we nodig hebben om effectief aan de maatschappij bij te kunnen dragen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de komende juridische kenniscafés. Op 28 juni a.s. wordt een kenniscafé georganiseerd bij de Radboud Universiteit met als thema “handhaving van integriteit”. Deelname is kosteloos en inschrijven kan hier. Op 11 oktober vindt een kenniscafé plaats in het nieuwe Focus Filmtheater waarbij een voorvertoning plaatsvindt van een film over strafrecht die draait op het InScience filmfestival.

Met de verschillende activiteiten laat de regio zien dat ook de juridische infrastructuur goed op orde is en dat ook hier meer dan goed in wordt samengewerkt!

Dit artikel is eerder gepubliceerd op The Economic Board

De (on)zichtbare rechter

Essaywedstrijd voor studenten
Dit is het onderwerp waar de rechtbank graag jullie mening over hoort.
Onder de toga van de rechter zit een mens van vlees en bloed, met eigen interesses, overtuigingen en idealen. In hoeverre mag en kan een rechter dit laten zien?
Vertel hoe jij hierover denkt door mee te doen aan onze essaywedstrijd.

Voor wie?
Alle studenten zijn welkom om deel te nemen aan de essaywedstrijd, ongeacht de studierichting. Eis is wel dat je staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

Prijs
De winnaar wordt beloond met een geldbedrag van € 750,-. Dit bedrag stelt de Radboud Universiteit Nijmegen ter beschikking. Daarbij maakt hij of zij kans op een publicatie in een vaktijdschrift en op Rechtspraak.nl.

Daarnaast mogen de drie beste deelnemers aangeven wat ze bij de rechtbank Gelderland zouden willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een dag meelopen met de president, op huiszoeking met de rechter-commissaris of een meeloopstage bij een afdeling naar keuze. Vergeet dit niet te vermelden bij de inzending van je essay.

Criteria
Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het essay is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen
  • Het essay is geschreven in de Nederlandse taal
  • Het essay bevat maximaal 2.000 woorden, tel dit dus goed na!

Aanmelden
We vragen je om je aan te melden zodat wij weten dat je essay eraan komt. Stuur je essay uiterlijk op zondag 19 augustus 2018 naar ons op via communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl met vermelding van je contactgegevens, de naam van je onderwijsinstelling, je studierichting en wat je bij de rechtbank Gelderland zou willen doen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de sluitingsdag van de Week van de Rechtspraak, vrijdag 28 september 2018 bij de rechtbank Gelderland in het Paleis van Justitie te Arnhem. De inzenders van de drie beste essays worden hiervoor uitgenodigd.

Vragen?
Neem voor vragen over de essaywedstrijd contact op met communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl.
Kijk voor de actievoorwaarden bij rechtbank Gelderland op Rechtspraak.nl of check Facebook.

Flyer Essaywedstrijd Gelderland 2018

Persbericht Legal Valley Congres 2018

Empathie en conflictoplossing kenmerken de jurist van de toekomst

Is de juridische sector innovatief genoeg om maatschappelijk relevant te blijven? Worden E-courts de Uber van de rechtspraak en moet een advocaat nog wel rechten studeren? Deze vragen stonden 24 april 2018 centraal tijdens het Legal Valley congres. Een minister, hoogleraren, rechters, advocaten, officieren, juristen en studenten bogen zich daar over de vraag hoe de jurist van de toekomst eruitziet.

Legal Valley sluit aan op het sterke innovatieve karakter van de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen dat met de health, food en energy valley vraagt om juridische begeleiding op hoog niveau. Legal Valley verenigt professionals uit alle lagen van het juridische speelveld: van provincie tot gemeenten en van universiteit tot ondernemers. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zo opende Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland het tweede congres van Legal Valley in het Musis te Arnhem. Hij stelde de zaal met ruim 400 aanwezigen de vraag of de T-shaped lawyer, die brede kennis combineert met diepgaand juridisch specialisme, voldoende vaardigheden heeft om de digitalisering het hoofd te bieden.

Groeiende kloof

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) uitte zijn bezorgdheid over de groeiende kloof tussen de snelle maatschappij en de conservatieve juridische sector. Hij vergeleek de jurist van nu met een Nokia-telefoon: door en door betrouwbaar en niet kapot te krijgen, maar al snel ingehaald door de smartphone. “Zoals Nokia te veel was gericht op bellen, heeft onze rechtspraak een te scherpe focus op het rechterlijke vonnis. Dat vonnis lost echter het onderliggende probleem niet op. Als het vermogen om geschillen op te lossen afneemt, neemt de maatschappelijke relevantie van de rechtspraak af. Dat is alarmerend want het tast het fundament van de rechtsstaat aan.” De kloof zal overbrugd worden, zegt Dekker, de vraag is alleen door wie. ”Worden E-courts de Uber van de juridische sector of zijn we in staat om te innoveren? Dat vraagt om dejuridisering, doelgerichte conflictoplossingen om escalatie te voorkomen en kortere, simpelere procedures. Hoe groter het aanpassingsvermogen, hoe kleiner de kans dat de jurist Nokia achterna gaat. Het kabinet zal vernieuwing aanjagen, sturen en reguleren waar nodig.” Hoewel de digitalisering van de rechtspraak nu door de minister on hold is gezet, gaf hij aan dat dat slechts een korte pauze is ‘tot alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Preventieve rechtspraak

Minister Dekker en ook de andere sprekers zoals Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de rechtbank Oost-Brabant, Alexandre Jansen, innovator bij Change Workx en Steven Bartels, hoogleraar aan de Radboud Universiteit gaven aan dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. Robotadvocaten kunnen bewijsstukken 2.000 maal sneller doorzoeken en softwareprogramma’s kunnen met bijna 80% zekerheid de uitkomsten van rechtszaken voorspellen. De sector heeft andere opleidingen nodig en een andere mindset. Wiertz-Wezenbeek onderzocht in de VS de rechtspraak voor de toekomst en concludeert: “De meerwaarde van de jurist van de toekomst ligt in empathie en preventieve rechtspraak. Software kent geen gevoelens. We moeten ons richten op duurzame oplossingen van problemen en het bieden van perspectief en hoop. Het is nog niet te laat om de nieuwe kaders te bepalen, dus beweeg met de buitenwereld mee en get out of your chair.” Steven Bartels merkte op dat wanneer tijdens de rechtenopleiding meer aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld techniek, dit ten koste gaat van andere onderwerpen.

De middag werd afgesloten met een interactieve sessie. De zaal poneerde stellingen als ‘een advocaat studeert straks geen rechten meer’ of ‘een rechter moet na zijn 50ste zijn functie neerleggen’, waarop de sprekers konden reageren. Tot slot nodigde Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, de aanwezigen en met name de studenten uit om actief te blijven meedenken met Legal Valley zodat ook dit initiatief in de toekomst relevant blijft. De volgende bijeenkomst van Legal Valley vindt plaats op 28 juni en heeft als onderwerp “Handhaving van integriteit”.

Meer kennis over Legal Tech?

Het CPO, onderdeel van de Radboud Universiteit, organiseert de volgende
bijeenkomsten over dit actuele onderwerp:

Symposium “‘Oud’ privaatrecht en nieuwe technologische ontwikkelingen”
Nieuwe technologische ontwikkelingen roepen nieuwe juridische vragen op. Voldoet ons ‘oude’ privaatrecht om de uitdagingen die deze ontwikkelingen met zich brengen, het hoofd te bieden? Dat is de hoofdvraag die centraal staat tijdens dit praktijkgerichte en interactieve symposium, dat wordt georganiseerd in samenwerking met het Onderzoekcentrum voor Onderneming & Recht (OO&R).

Datum en tijd: 24 mei 2019, 13.30 – 17.15 uur
Locatie: CPO-zaal, Radboud Universiteit, Nijmegen
Prijs en punten: € 250,- | 3 PO-punten NOvA

Meer informatie of inschrijven? www.cpo.nl