Legal Valley: waar staan we nu

Op 24 april jl. organiseerde Legal Valley het 2e congres Maatschappij & Recht. Ruim 400 deelnemers discussieerden samen met de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, innovator Alexandre Janssen, President van de Rechtbank Oost-Nederland Christa Wiertz en oud-decaan van de Radboud Universiteit Steven Bartels over “de jurist van de toekomst”.

In zijn openingswoorden refereerde Commissaris van de Koning Clemens Cornielje aan de behaalde successen binnen de Legal Valley in het afgelopen jaar. Zo was er een eerste congres over het thema “Privacy” en hebben honours-studenten van de Radboud Universiteit in opdracht van Legal Valley een onderzoek gedaan naar privacy en cybersecurity in de zorg. Dit onderzoek is vervolgens ook aan de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens, Aleid Wolfsen, aangeboden. Ook zijn er drie juridische kenniscafés georganiseerd over onderwerpen als “scheiding der machten”, “de verwarde mens” en “de weerbare overheid” en hebben de partners in Legal Valley een vacaturebank geopend op de website van Stichting Legal Valley. Hier staan alle juridische vacatures in Gelderland op vermeld. Bovendien is in het regeerakkoord opgenomen dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ook de komende jaren niet verplaatst wordt.

Tijdens het congres werd ingegaan op de vraag hoe de jurist van de toekomst er uit zien; wat is de invloed van technologie?, welke maatschappelijk sociale ontwikkelingen zijn van invloed?, wat willen millenials zelf?, en hoe zouden we de jurist van de toekomst moeten opleiden? Belangrijke vragen die zeker niet alleen juristen en rechtenstudenten aangaan maar zeker ook de politiek en het bedrijfsleven. Een goede infrastructuur is dan ook van groots belang voor economische groei in een regio en de regio Arnhem-Nijmegen kent een van de grootste juridische sectoren van het land. Ter afsluiting van het congres gaf voorzitter Fred Hammerstein aan dat het van groot belang is om met elkaar in gesprek te blijven over de kennis en vaardigheden die we nodig hebben om effectief aan de maatschappij bij te kunnen dragen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang voor de komende juridische kenniscafés. Op 28 juni a.s. wordt een kenniscafé georganiseerd bij de Radboud Universiteit met als thema “handhaving van integriteit”. Deelname is kosteloos en inschrijven kan hier. Op 11 oktober vindt een kenniscafé plaats in het nieuwe Focus Filmtheater waarbij een voorvertoning plaatsvindt van een film over strafrecht die draait op het InScience filmfestival.

Met de verschillende activiteiten laat de regio zien dat ook de juridische infrastructuur goed op orde is en dat ook hier meer dan goed in wordt samengewerkt!

Dit artikel is eerder gepubliceerd op The Economic Board

Pleitgenootschap Rota Carolina organiseert nationale pleitwedstrijd in de Legal Valley

Reeds lange tijd is het Nijmeegse pleitgenootschap Rota Carolina actief binnen het pleiten voor en door studenten. Zij organiseren pleitavonden en andere pleitgerelateerde activiteiten waarbij de Nijmeegse studenten hun vaardigheden op de proef kunnen stellen en bijschaven. Ook nemen zij deel aan pleitwedstrijden die verspreid over heel Nederland worden gehouden. Dit wordt gezien als een belangrijk onderdeel van de vereniging en de leden doen hier dan ook met volle overtuiging aan mee. Een groot gemis is echter dat Nijmegen zelf tot op heden nog geen eigen pleitwedstrijd organiseert. Zodoende is het genootschap momenteel druk in de weer met het opzetten van een nationale pleitwedstrijd.

Eind 2018 – in oktober of november – zal deze wedstrijd plaatsvinden. De wedstrijd zal open zijn voor de landelijke pleitgenootschappen en zal derhalve een groot evenement worden. Er wordt uitgegaan van deelname van ongeveer 30 deelnemende studenten. De dag zal bestaan uit een ontvangst, een wedstrijddeel en een aansluitend diner voor de deelnemers en sponsoren. Als rechtsgebied zal het ondernemingsrecht dienen, aangezien dit nog weinig wordt gebruikt in de reeds bestaande pleitwedstrijden. De Nijmeegse rechtenfaculteit heeft met het Van der Heijden-instituut echter veel ondernemingsrechtelijke kennis in huis en ook is de Nijmeegse rechtenfaculteit rijk aan excellente studenten die hier samenkomen voor onder andere de duale master Onderneming & Recht. Er is gekozen voor een vernieuwend format voor de wedstrijd, aangezien het een nieuwe wedstrijd betreft.

Het organiseren van een nationale pleitwedstrijd lukt echter niet zonder ondersteuning – zowel financieel als bijvoorbeeld door deelname als jurylid – van organisaties in de Legal Valley. Bijgaande sponsorbrochure geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Mert Danisant van het pleitgenootschap.

De (on)zichtbare rechter

Essaywedstrijd voor studenten
Dit is het onderwerp waar de rechtbank graag jullie mening over hoort.
Onder de toga van de rechter zit een mens van vlees en bloed, met eigen interesses, overtuigingen en idealen. In hoeverre mag en kan een rechter dit laten zien?
Vertel hoe jij hierover denkt door mee te doen aan onze essaywedstrijd.

Voor wie?
Alle studenten zijn welkom om deel te nemen aan de essaywedstrijd, ongeacht de studierichting. Eis is wel dat je staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

Prijs
De winnaar wordt beloond met een geldbedrag van € 750,-. Dit bedrag stelt de Radboud Universiteit Nijmegen ter beschikking. Daarbij maakt hij of zij kans op een publicatie in een vaktijdschrift en op Rechtspraak.nl.

Daarnaast mogen de drie beste deelnemers aangeven wat ze bij de rechtbank Gelderland zouden willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een dag meelopen met de president, op huiszoeking met de rechter-commissaris of een meeloopstage bij een afdeling naar keuze. Vergeet dit niet te vermelden bij de inzending van je essay.

Criteria
Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het essay is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen
  • Het essay is geschreven in de Nederlandse taal
  • Het essay bevat maximaal 2.000 woorden, tel dit dus goed na!

Aanmelden
We vragen je om je aan te melden zodat wij weten dat je essay eraan komt. Stuur je essay uiterlijk op zondag 19 augustus 2018 naar ons op via communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl met vermelding van je contactgegevens, de naam van je onderwijsinstelling, je studierichting en wat je bij de rechtbank Gelderland zou willen doen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de sluitingsdag van de Week van de Rechtspraak, vrijdag 28 september 2018 bij de rechtbank Gelderland in het Paleis van Justitie te Arnhem. De inzenders van de drie beste essays worden hiervoor uitgenodigd.

Vragen?
Neem voor vragen over de essaywedstrijd contact op met communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl.
Kijk voor de actievoorwaarden bij rechtbank Gelderland op Rechtspraak.nl of check Facebook.

Flyer Essaywedstrijd Gelderland 2018

Persbericht Legal Valley Congres 2018

Empathie en conflictoplossing kenmerken de jurist van de toekomst

Is de juridische sector innovatief genoeg om maatschappelijk relevant te blijven? Worden E-courts de Uber van de rechtspraak en moet een advocaat nog wel rechten studeren? Deze vragen stonden 24 april 2018 centraal tijdens het Legal Valley congres. Een minister, hoogleraren, rechters, advocaten, officieren, juristen en studenten bogen zich daar over de vraag hoe de jurist van de toekomst eruitziet.

Legal Valley sluit aan op het sterke innovatieve karakter van de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen dat met de health, food en energy valley vraagt om juridische begeleiding op hoog niveau. Legal Valley verenigt professionals uit alle lagen van het juridische speelveld: van provincie tot gemeenten en van universiteit tot ondernemers. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zo opende Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland het tweede congres van Legal Valley in het Musis te Arnhem. Hij stelde de zaal met ruim 400 aanwezigen de vraag of de T-shaped lawyer, die brede kennis combineert met diepgaand juridisch specialisme, voldoende vaardigheden heeft om de digitalisering het hoofd te bieden.

Groeiende kloof

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) uitte zijn bezorgdheid over de groeiende kloof tussen de snelle maatschappij en de conservatieve juridische sector. Hij vergeleek de jurist van nu met een Nokia-telefoon: door en door betrouwbaar en niet kapot te krijgen, maar al snel ingehaald door de smartphone. “Zoals Nokia te veel was gericht op bellen, heeft onze rechtspraak een te scherpe focus op het rechterlijke vonnis. Dat vonnis lost echter het onderliggende probleem niet op. Als het vermogen om geschillen op te lossen afneemt, neemt de maatschappelijke relevantie van de rechtspraak af. Dat is alarmerend want het tast het fundament van de rechtsstaat aan.” De kloof zal overbrugd worden, zegt Dekker, de vraag is alleen door wie. ”Worden E-courts de Uber van de juridische sector of zijn we in staat om te innoveren? Dat vraagt om dejuridisering, doelgerichte conflictoplossingen om escalatie te voorkomen en kortere, simpelere procedures. Hoe groter het aanpassingsvermogen, hoe kleiner de kans dat de jurist Nokia achterna gaat. Het kabinet zal vernieuwing aanjagen, sturen en reguleren waar nodig.” Hoewel de digitalisering van de rechtspraak nu door de minister on hold is gezet, gaf hij aan dat dat slechts een korte pauze is ‘tot alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Preventieve rechtspraak

Minister Dekker en ook de andere sprekers zoals Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de rechtbank Oost-Brabant, Alexandre Jansen, innovator bij Change Workx en Steven Bartels, hoogleraar aan de Radboud Universiteit gaven aan dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. Robotadvocaten kunnen bewijsstukken 2.000 maal sneller doorzoeken en softwareprogramma’s kunnen met bijna 80% zekerheid de uitkomsten van rechtszaken voorspellen. De sector heeft andere opleidingen nodig en een andere mindset. Wiertz-Wezenbeek onderzocht in de VS de rechtspraak voor de toekomst en concludeert: “De meerwaarde van de jurist van de toekomst ligt in empathie en preventieve rechtspraak. Software kent geen gevoelens. We moeten ons richten op duurzame oplossingen van problemen en het bieden van perspectief en hoop. Het is nog niet te laat om de nieuwe kaders te bepalen, dus beweeg met de buitenwereld mee en get out of your chair.” Steven Bartels merkte op dat wanneer tijdens de rechtenopleiding meer aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld techniek, dit ten koste gaat van andere onderwerpen.

De middag werd afgesloten met een interactieve sessie. De zaal poneerde stellingen als ‘een advocaat studeert straks geen rechten meer’ of ‘een rechter moet na zijn 50ste zijn functie neerleggen’, waarop de sprekers konden reageren. Tot slot nodigde Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, de aanwezigen en met name de studenten uit om actief te blijven meedenken met Legal Valley zodat ook dit initiatief in de toekomst relevant blijft. De volgende bijeenkomst van Legal Valley vindt plaats op 28 juni en heeft als onderwerp “Handhaving van integriteit”.

Data Privacy & Cybersecurity in the Netherlands

RESEARCH INTO PRIVACY AND CYBERSECURITY

“I would be happy to share ideas with you on how to innovate in a privacy-friendly way.” This invitation was made by Aleid Wolfsen, Chairman of the Dutch Data Protection Authority (DPA), during the start of the first Society & Law Conference of the Legal Valley Foundation earlier this year. The theme of this Conference was Privacy: Gain or Pain?

Lees hier het gehele artikel over het Legal Valley – Maatschappij & Recht congres van 7 maart j.l. op Papendal in het Internationale magazine van USLAW

Legal Valley lanceert uniek gezamenlijk juridisch vacatureplatform

Nederland heeft er per 4 september 2017 een belangrijk juridisch vacatureplatform bij. Legal Valley lanceert op die datum een unieke gezamenlijke vacaturesite waar alle deelnemende partners van Legal Valley (Gelderse advocaten- en notarissenkantoren, Openbaar Ministerie, rechtbank, gerechtshof, provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven) hun openstaande vacatures kunnen publiceren. Hiermee biedt het platform werkzoekenden één compleet centraal overzicht van beschikbare functies in de juridische sector in Gelderland.

Naast het jaarlijkse congres ‘Maatschappij & Recht’ en de Juridische kenniscafés die vier keer per jaar worden georganiseerd is de samenwerking in deze vacaturesite een sterke volgende stap van Legal Valley in de positionering van Gelderland als belangrijke speler in het landelijke juridische landschap.

Fred Hammerstein, voorzitter bestuur stichting Legal Valley “Dit gezamenlijke vacatureoverzicht van juridische posities in de Legal Valley past heel goed binnen onze unieke samenwerking en laat direct zien welke carrière mogelijkheden er in de regio zijn voor juristen.”

Marcel Hielkema, voorzitter VNO NCW Gelderland en vice-voorzitter Economic Board Arnhem/Nijmegen; “een goede juridische infrastructuur is van groot belang voor economische ontwikkelingen in de regio. Daar horen de beste mensen bij en een gezamenlijke arbeidsmarktbenadering helpt hierbij.”

Het juridische vacatureplatform is te bereiken via https://legalvalleynederland.nl/vacatures/