De (on)zichtbare rechter

Essaywedstrijd voor studenten
Dit is het onderwerp waar de rechtbank graag jullie mening over hoort.
Onder de toga van de rechter zit een mens van vlees en bloed, met eigen interesses, overtuigingen en idealen. In hoeverre mag en kan een rechter dit laten zien?
Vertel hoe jij hierover denkt door mee te doen aan onze essaywedstrijd.

Voor wie?
Alle studenten zijn welkom om deel te nemen aan de essaywedstrijd, ongeacht de studierichting. Eis is wel dat je staat ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling.

Prijs
De winnaar wordt beloond met een geldbedrag van € 750,-. Dit bedrag stelt de Radboud Universiteit Nijmegen ter beschikking. Daarbij maakt hij of zij kans op een publicatie in een vaktijdschrift en op Rechtspraak.nl.

Daarnaast mogen de drie beste deelnemers aangeven wat ze bij de rechtbank Gelderland zouden willen doen. Denk bijvoorbeeld aan een dag meelopen met de president, op huiszoeking met de rechter-commissaris of een meeloopstage bij een afdeling naar keuze. Vergeet dit niet te vermelden bij de inzending van je essay.

Criteria
Het essay moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Het essay is een betoog waarin een duidelijk standpunt wordt ingenomen
  • Het essay is geschreven in de Nederlandse taal
  • Het essay bevat maximaal 2.000 woorden, tel dit dus goed na!

Aanmelden
We vragen je om je aan te melden zodat wij weten dat je essay eraan komt. Stuur je essay uiterlijk op zondag 19 augustus 2018 naar ons op via communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl met vermelding van je contactgegevens, de naam van je onderwijsinstelling, je studierichting en wat je bij de rechtbank Gelderland zou willen doen.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de sluitingsdag van de Week van de Rechtspraak, vrijdag 28 september 2018 bij de rechtbank Gelderland in het Paleis van Justitie te Arnhem. De inzenders van de drie beste essays worden hiervoor uitgenodigd.

Vragen?
Neem voor vragen over de essaywedstrijd contact op met communicatie.rb-gel@rechtspraak.nl.
Kijk voor de actievoorwaarden bij rechtbank Gelderland op Rechtspraak.nl of check Facebook.

Flyer Essaywedstrijd Gelderland 2018

Persbericht Legal Valley Congres 2018

Empathie en conflictoplossing kenmerken de jurist van de toekomst

Is de juridische sector innovatief genoeg om maatschappelijk relevant te blijven? Worden E-courts de Uber van de rechtspraak en moet een advocaat nog wel rechten studeren? Deze vragen stonden 24 april 2018 centraal tijdens het Legal Valley congres. Een minister, hoogleraren, rechters, advocaten, officieren, juristen en studenten bogen zich daar over de vraag hoe de jurist van de toekomst eruitziet.

Legal Valley sluit aan op het sterke innovatieve karakter van de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen dat met de health, food en energy valley vraagt om juridische begeleiding op hoog niveau. Legal Valley verenigt professionals uit alle lagen van het juridische speelveld: van provincie tot gemeenten en van universiteit tot ondernemers. “Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”, zo opende Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland het tweede congres van Legal Valley in het Musis te Arnhem. Hij stelde de zaal met ruim 400 aanwezigen de vraag of de T-shaped lawyer, die brede kennis combineert met diepgaand juridisch specialisme, voldoende vaardigheden heeft om de digitalisering het hoofd te bieden.

Groeiende kloof

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) uitte zijn bezorgdheid over de groeiende kloof tussen de snelle maatschappij en de conservatieve juridische sector. Hij vergeleek de jurist van nu met een Nokia-telefoon: door en door betrouwbaar en niet kapot te krijgen, maar al snel ingehaald door de smartphone. “Zoals Nokia te veel was gericht op bellen, heeft onze rechtspraak een te scherpe focus op het rechterlijke vonnis. Dat vonnis lost echter het onderliggende probleem niet op. Als het vermogen om geschillen op te lossen afneemt, neemt de maatschappelijke relevantie van de rechtspraak af. Dat is alarmerend want het tast het fundament van de rechtsstaat aan.” De kloof zal overbrugd worden, zegt Dekker, de vraag is alleen door wie. ”Worden E-courts de Uber van de juridische sector of zijn we in staat om te innoveren? Dat vraagt om dejuridisering, doelgerichte conflictoplossingen om escalatie te voorkomen en kortere, simpelere procedures. Hoe groter het aanpassingsvermogen, hoe kleiner de kans dat de jurist Nokia achterna gaat. Het kabinet zal vernieuwing aanjagen, sturen en reguleren waar nodig.” Hoewel de digitalisering van de rechtspraak nu door de minister on hold is gezet, gaf hij aan dat dat slechts een korte pauze is ‘tot alle neuzen dezelfde kant op staan’.

Preventieve rechtspraak

Minister Dekker en ook de andere sprekers zoals Christa Wiertz-Wezenbeek, president van de rechtbank Oost-Brabant, Alexandre Jansen, innovator bij Change Workx en Steven Bartels, hoogleraar aan de Radboud Universiteit gaven aan dat de technologische ontwikkelingen hard gaan. Robotadvocaten kunnen bewijsstukken 2.000 maal sneller doorzoeken en softwareprogramma’s kunnen met bijna 80% zekerheid de uitkomsten van rechtszaken voorspellen. De sector heeft andere opleidingen nodig en een andere mindset. Wiertz-Wezenbeek onderzocht in de VS de rechtspraak voor de toekomst en concludeert: “De meerwaarde van de jurist van de toekomst ligt in empathie en preventieve rechtspraak. Software kent geen gevoelens. We moeten ons richten op duurzame oplossingen van problemen en het bieden van perspectief en hoop. Het is nog niet te laat om de nieuwe kaders te bepalen, dus beweeg met de buitenwereld mee en get out of your chair.” Steven Bartels merkte op dat wanneer tijdens de rechtenopleiding meer aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld techniek, dit ten koste gaat van andere onderwerpen.

De middag werd afgesloten met een interactieve sessie. De zaal poneerde stellingen als ‘een advocaat studeert straks geen rechten meer’ of ‘een rechter moet na zijn 50ste zijn functie neerleggen’, waarop de sprekers konden reageren. Tot slot nodigde Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, de aanwezigen en met name de studenten uit om actief te blijven meedenken met Legal Valley zodat ook dit initiatief in de toekomst relevant blijft. De volgende bijeenkomst van Legal Valley vindt plaats op 28 juni en heeft als onderwerp “Handhaving van integriteit”.

Data Privacy & Cybersecurity in the Netherlands

RESEARCH INTO PRIVACY AND CYBERSECURITY

“I would be happy to share ideas with you on how to innovate in a privacy-friendly way.” This invitation was made by Aleid Wolfsen, Chairman of the Dutch Data Protection Authority (DPA), during the start of the first Society & Law Conference of the Legal Valley Foundation earlier this year. The theme of this Conference was Privacy: Gain or Pain?

Lees hier het gehele artikel over het Legal Valley – Maatschappij & Recht congres van 7 maart j.l. op Papendal in het Internationale magazine van USLAW

Legal Valley lanceert uniek gezamenlijk juridisch vacatureplatform

Nederland heeft er per 4 september 2017 een belangrijk juridisch vacatureplatform bij. Legal Valley lanceert op die datum een unieke gezamenlijke vacaturesite waar alle deelnemende partners van Legal Valley (Gelderse advocaten- en notarissenkantoren, Openbaar Ministerie, rechtbank, gerechtshof, provincie, gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven) hun openstaande vacatures kunnen publiceren. Hiermee biedt het platform werkzoekenden één compleet centraal overzicht van beschikbare functies in de juridische sector in Gelderland.

Naast het jaarlijkse congres ‘Maatschappij & Recht’ en de Juridische kenniscafés die vier keer per jaar worden georganiseerd is de samenwerking in deze vacaturesite een sterke volgende stap van Legal Valley in de positionering van Gelderland als belangrijke speler in het landelijke juridische landschap.

Fred Hammerstein, voorzitter bestuur stichting Legal Valley “Dit gezamenlijke vacatureoverzicht van juridische posities in de Legal Valley past heel goed binnen onze unieke samenwerking en laat direct zien welke carrière mogelijkheden er in de regio zijn voor juristen.”

Marcel Hielkema, voorzitter VNO NCW Gelderland en vice-voorzitter Economic Board Arnhem/Nijmegen; “een goede juridische infrastructuur is van groot belang voor economische ontwikkelingen in de regio. Daar horen de beste mensen bij en een gezamenlijke arbeidsmarktbenadering helpt hierbij.”

Het juridische vacatureplatform is te bereiken via https://legalvalleynederland.nl/vacatures/

Radboud Honours Academy Nijmegen presenteert rapport aan Aleid Wolfsen

Op 20 juni jl. heeft de Radboud Honours Academy Nijmegen het rapport ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel: cybersecurity van persoonsgegevens in de zorg’ aangeboden aan Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek van de denktank ‘Privacy en cybersecurity’ van het interdisciplinaire Honoursprogramma van de Radboud Universiteit. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop de bescherming van persoonsgegevens in de zorg afhankelijk is van cybersecurity in de keten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Legal Valley Nederland, welke hiertoe het startsein gaf op haar jaarlijkse congres Maatschappij & Recht, op 16 maart jl. De belangrijkste aanbevelingen van dit rapport zijn, dat beveiligde communicatiesystemen gebruiksvriendelijker dienen te worden gemaakt door de ICT-bedrijven, om zo het gebruik hiervan te stimuleren onder medewerkers van zorginstellingen. Verder is het van belang dat zorginstellingen bij hun medewerkers meer bewustzijn creëren over externe beveiligingsrisico’s, aangezien beveiligingsincidenten regelmatig door fouten zijn veroorzaakt. Tot slot is het relevant om een blik te werpen op de Nederlandse wetgeving. De huidige wetgeving bevat open normen die zorgen voor onduidelijkheid. Daarom dienen richtlijnen duidelijker te worden om zodoende een beter niveau van veiligheid te kunnen bewerkstelligen. Dit zou de taak moeten zijn van de AP en vertegenwoordigers van de zorgbranche.

Aleid Wolfsen dankt de Radboud Honours studenten en Legal Valley voor het onderzoek omdat “het bijdraagt aan de bewustwording van de noodzaak tot bescherming van persoonsgegevens, mede met het oog op nieuwe EU wetgeving”.

De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in een rapport en zijn openbaar beschikbaar via: http://theses.ubn.ru.nl/handle/123456789/4171

 

 

 

 

Juridisch kenniscafé ‘Scheiding der Machten’

Op 8 juni vond het eerste Juridisch Kenniscafé van Legal Valley plaats op de HAN in Nijmegen.

Het thema was ‘Scheiding der Machten’. Wat is de positie van de rechter in een democratische rechtsstaat? Voor een zaal met ruim 120 juristen vanuit de rechterlijke macht, advocatenkantoren, openbaar bestuur en rechtenstudenten gaf Maarten Feteris, president van de Hoge Raad, een inleiding over het onderwerp. Hij sprak over de verhouding tussen rechters en andere staatsmachten, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de invloed van de politiek. Feteris gaf daarbij aan dat ‘onafhankelijk’ niet betekent dat de machten geen contact met elkaar hebben; aan de professionele onafhankelijkheid van rechters wordt juist inhoud gegeven door te weten wat er bij de ander speelt. Wat de politiek betreft was Feteris duidelijk: “Wanneer er vanuit de politiek teveel kritiek is op rechterlijke beslissingen degradeert dit het oordeel van de rechter tot ’ook maar een mening’.”
Thom de Graaf, fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer benadrukte vervolgens het evenwicht tussen democratie en rechtsstaat; het een kan niet zonder het ander. Het populisme ondermijnt enkele essentiële voorwaarden van de rechtsstaat. Door rechters te verwijten dat zij politiek gekleurd zijn trek je hun onpartijdigheid en onafhankelijkheid in twijfel. Dit moet worden verdedigd. “De rechtsstaat kan, mag en moet worden beschermd. En als het even kan versterkt.”
Tenslotte sprak Han Warmelink, Lector Juridische Consequenties Privatisering Overheidstaken van de HAN, een coreferaat uit. Voor hem was de kernvraag: “Staan de verhoudingen binnen de rechtsstaat onder druk?” Hij legde daarbij de nadruk op de positie van de andere machten dan de rechterlijke en waarschuwde voor het doordrukken van besluiten op grond van een hele kleine meerderheid. Een rigide democratie kan op gespannen voet komen te staan met de rechtsstaat, waarbij de ontwikkelingen in de VS en Turkije als voorbeeld werden genomen. Ook wees hij op de vrijheid die rechters nemen bij de interpretatie van open normen, met name in verdragen. Een te ruime interpretatie kan er gemakkelijk toe leiden, dat de rechter als pseudo-wetgever gaat opereren en zodoende de andere machten voor het blok zet.

Onder leiding van Oscar van der Roest, hoofddocent HBO-Rechten, vond er een debat plaats met de zaal waarna Fred Hammerstein, voorzitter van Legal Valley, afsloot. Hij benadrukte dat het zaak is ervoor te zorgen dat het vertrouwen in de rechtsstaat blijft bestaan, en dat de professionele identiteit en onafhankelijkheid bewaard blijft. Het is van belang om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren, elkaar te zien. Mede dankzij Legal Valley vinden dit soort professionele ontmoetingen plaats.

Het juridisch kenniscafé van Legal Valley vindt eens per kwartaal plaats en is vrij toegankelijk voor alle juristen uit Gelderland. Hierbij komen actuele juridische thema’s aan bod. De volgende editie is op dinsdag 19 september bij de Rechtbank, en heeft als thema ‘De verwarde mens’. Inschrijven hiervoor kan al via https://legalvalleynederland.nl/juridisch-kenniscafe.