Juridisch kenniscafé

Elk kwartaal wordt een juridisch kenniscafé georganiseerd. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle juristen in Gelderland. Op basis van een inleidende presentatie wordt met elkaar gesproken over een juridische thema. Het kenniscafé vindt elke keer bij een andere organisatie plaats waardoor, naast de uitwerking van het juridische thema ook bij de organiserende partij ‘een kijkje in de keuken’ kan worden geboden.

Het voorlopige programma van de juridische kenniscafés 2018:

Datum Gastheer/locatie Onderwerp Aanmelden
Donderdag 28 juni 14:30 – 17:30 uur Faculteit der Rechtsgeleerdheid (zaal GR 0.100)
Nijmegen
Handhaving van integriteit Aanmelden
Vrijdag 9 maart 15:00 – 17:00 uur Honigcomplex Nijmegen Lokaal bestuur en juridische kaders

Het tweede Juridisch kenniscafé van 2018 wordt georganiseerd op donderdag 28 juni door en in de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Het heeft als thema ‘Handhaving van integriteit’. Deze integriteitshandhaving heeft zowel in het openbaar bestuur als in het ondernemingsrecht de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Tijdens een interactieve bijeenkomst wordt het thema door gerenommeerde sprekers op prikkelende wijze belicht.

Prof. mr. Raymond Schlössels (hoogleraar bestuursrecht) gaat in op de integriteitshandhaving in het openbaar bestuur. Prof. mr. Claartje Bulten (hoogleraar ondernemingsrecht en plv-Kroonlid van de SER) en prof. mr. Bas de Jong (hoogleraar Financiële markten) bespreken de handhaving van integriteit in ondernemingen. Als dagvoorzitter treedt prof. mr. Piet Hein van Kempen op (decaan van de rechtenfaculteit). Prof. dr. Han van Krieken (rector magnificus van de universiteit) opent het kenniscafé.

14:30 Ontvangst en registratie
15:00 Welkom door prof. mr. Piet Hein van Kempen
15:10 Opening Juridisch kenniscafé door prof. dr. Han van Krieken
15:30 De integriteitshandhaving in het openbaar bestuur Prof. mr. Raymond Schlössels
16:00 Discussie
16:30 De handhaving van integriteit in ondernemingen
Prof. mr. Claartje Bulten
Prof. mr. Bas de Jong
17:00 Discussie
17:30 Afsluiting en borrel